သိပ်းသွင်မိူင်း西双勐တႅမ်ႈ - ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး词 - 仔嫩傣ႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်မိူင်း唱 - 仔相勐更多精彩请关注勐傣音乐十二勐的女孩貌美如花 身材婀娜姑娘对我可有意眼神如此温柔迷人心窍声音如此柔软动听

傣兰逃离家园,十五年后安居于勐泰。此歌在傣族地区经久不衰,广为传唱。。。。。。。。。此歌原为傣兰民谣,后为泰国歌手翻唱而脍炙人口。另外,傣隆亦有翻唱者此歌歌名为:傣离开家园တႆးႁဝ်းၽၢတ်ႇမိူင်း其他翻译名为:“十五年”或者“勐傣十五年”因为各地傣族同胞方言所限,听懂其中词义或有困难。今......