SaiAi 发布的文章

ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈ ပွႆး(郎恩豪摆)
赶摆的小姑娘

သဵင်လမ် - ၸၢႆးၶမ်းလႅင်ႊ

ၶေႃႈၵႂၢမ်း - ၸၢႆးၶမ်းလႅင်ႊ၊ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

(ၵႂၢမ်းသိူဝ်ႇ )* ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈ ပွႆး …ပိူၼ်ႈၸွႆး ..ၶႂ်ႈ ..လၢတ်ႈတေႃႇ ၵူႉသူဝ်ႇၼွင်ႉ …ႁွမ်းႁေႃႇၽႂ်လေႃး


- 阅读剩余部分 -

2018全德宏傣族德昂族泼水狂欢节活动日程如下
德宏.芒市地区:
芒市泼水节,即将在4月11日至13日举办

德宏.瑞丽地区:
瑞丽泼水节,即将在4月13日至15日举办

德宏.陇川地区:
陇川泼水节,即将在4月10日至12日举办

德宏.盈江地区:
盈江泼水节,即将在4月10日至12日举办
(备注:如有变动,请以实际为准)- 阅读剩余部分 -

သင်ႇထိုင်ၼွင်ႉမူဝ်ႁွမ်

寄与少茉焕

ႁွင်ႉ - ၸၢမ်ႇၶိူဝ်းတႆးမႂ်ႇ

演唱:占合傣迈

ၶႅင်းႁၢင်ႈ - ၸၢႆးလႅင

海报:仔亮

更多精彩请关注勐傣音乐
我们分开的太久
我心爱的女孩
时时思念着你
我的心如何安放
久别的爱人


- 阅读剩余部分 -

By:2017-04-06 布南温 掸邦中文网

作者语:首先本文不是学术论文,因为手头没有充足的资料,也没有去认真调查考证过,只是根据在傣族各地所见所闻和所思所想,对照许多专家已出版的研究成果而得出的一些肤浅的见解,文中论述肯定有不少猜测和推理的成份,希望真正从事这方面研究的学者不要和本人较真。或许我抛出去的这块粗糙砖头能引来精美的玉也未可知。

- 阅读剩余部分 -